психолог онлайн

Емоційний інтелект: що це і як розвинути

14.11.2023
Емоційний інтелект: що це і як розвинути

Емоційний інтелект (ЕІ) відноситься до здатності розуміти, управляти та використовувати свої власні емоції та емоції інших людей. Він також включає в себе уміння сприймати емоційні сигнали, виражати свої почуття, розуміти емоційні контексти та використовувати цю інформацію для прийняття розумних рішень.
 

Емоційний інтелект є важливим, оскільки впливає на різні аспекти нашого життя. Вміння розуміти та контролювати свої емоції допомагає покращити якість міжособистих відносин, знизити конфлікти та покращити співпрацю з іншими людьми. Емоційно "розумні" люди здатні краще сприймати потреби та бажання інших, розуміти їхні почуття та ефективно спілкуватися з ними. Вони також зазвичай краще впорядковують свої власні цілі, управляють стресом та досягають більшої емоційної стійкості.


Але важливо те, що ЕІ можна розвивати і вдосконалювати протягом життя. Він не є статичним та вродженим, а складається з низки навичок, які можна набути та вдосконалити з часом. Крім того цікавим фактом є те, що ЕІ не завжди корелює з інтелектом IQ. Особа може мати високий рівень IQ, але водночас виявляти низький рівень ЕІ. І, нарешті, емоційний інтелект впливає на різні аспекти життя, включаючи особисті, професійні та соціальні сфери.


Ознаки низького емоційного інтелекту.

Нездатність розпізнавати та називати свої емоції

Люди з низьким рівнем емоційного інтелекту можуть мати труднощі з ідентифікацією та розумінням своїх власних почуттів. Вони можуть почувати себе збентеженими, але не здатні точно визначити, чому саме.

 

Неспроможність ефективно виражати свої емоції

Люди з недостатньо розвиненим емоційним інтелектом можуть мати проблеми з вираженням своїх почуттів словами або вчинками. Вони можуть бути неспроможні адекватно комунікувати свої потреби та бажання, що може призводити до нерозуміння та конфліктів у взаєминах з іншими людьми.

 

Відсутність співчуття та емпатії

Люди з низьким рівнем емоційного інтелекту можуть мати труднощі зі співчуттям та здатністю поставитися на місце іншої людини. Вони можуть бути несхильними враховувати почуття та потреби інших людей, що може призводити до недорозумінь та віддаленості в стосунках.

 

Неспроможність ефективно керувати стресом

Люди з низьким рівнем емоційного інтелекту можуть мати труднощі зі стресом та негативними емоціями. Вони можуть бути схильними до перебування в стані тривоги, роздратування або розлючення, не знаючи, як ефективно заспокоїти себе та знайти раціональні шляхи вирішення проблем.

 

Відсутність уміння вирішувати конфлікти

Люди з низьким рівнем емоційного інтелекту можуть мати труднощі з управлінням конфліктами та здатністю досягати компромісів. Вони можуть виявляти агресивність, уникати конфліктів або залишатися в безвихідних ситуаціях, не знаходячи ефективних способів розв'язання проблем. 

 

Ці ознаки можуть вказувати на низький рівень емоційного інтелекту, проте важливо пам'ятати, що ЕІ може бути розвинутий та поліпшений через свідомість, самоспостереження та вправи на розвиток емоційної грамотності.

 

Як можна розвинути емоційний інтелект?

Існує кілька способів розвинути емоційний інтелект. По-перше, варто почати з самоусвідомлення. Регулярне спостереження за своїми емоціями, розуміння того, що викликає певні почуття, та як вони впливають на рішення та поведінку, допомагає розвивати свідомість про свої емоції. Далі, варто вчитися керувати емоціями. Це можна зробити шляхом розвитку стресостійкості, розуміння методів релаксації та використання позитивних стратегій для зняття напруги. Крім того, важливо вчитися сприймати емоції інших людей. Це включає активне слухання, спостереження за невербальними сигналами та розвиток емпатії. Також корисним є розвиток соціальних навичок та ефективного спілкування. Це означає вміти виражати свої почуття та думки чітко та конструктивно, а також бути вмілим слухачем та здатним відповідати на емоційні потреби інших людей.

 

Загалом, розвиток емоційного інтелекту є важливим для покращення якості життя та досягнення успіху в особистому та професійному планах. Це допомагає нам краще розуміти себе та інших, керувати емоціями та побудувати здорові та задоволені стосунки з оточуючими людьми.